home

onze diensten

Quick Scan

U heeft uw oog laten vallen op een stuk grond. Maar is dit werkelijk geschikt voor uw plannen? En wat is de waarde van de locatie in deze tijd waarin grond- en woningprijzen onder druk staan? Perfect Gelegen voert voor u een Quick Scan uit die de potentie van de locatie inzichtelijk maakt. Dit kort en bondige rapport is een doeltreffend startdocument voor uw verdere plannen.

Voor wie is projectmanagement?

Ondernemer die uitbreidt:

Bent u ondernemer met uitbreidingsplannen, laat u dan adviseren door Perfect Gelegen. Hierdoor kunt u zelf uw eigen bedrijf maximaal blijven aansturen, en stuurt Perfect Gelegen uw uitbreiding aan. Ervaring wijst uit dat ondernemers die alles zelf doen, uiteindelijk minder rendement uit hun eigen onderneming halen. Immers deze sturen ze nu ook dagelijks aan.

 

Opdrachtgever met veel projecten: 

Stel u bent opdrachtgever en u heeft (te) veel projecten die op hetzelfde tijdstip aangestuurd moeten worden, laat Perfect Gelegen u dan ondersteunen.  

Outsourcing:

Uw organisatie heeft zelden uitbreiding- of nieuwbouwplannen, dan is het logisch dat u hiervoor geen aparte specialisten in dienst heeft. Laat u dan onafhankelijk ondersteunen door Perfect Gelegen. 

Waarom projectmanagement?

 

De specialisten van Perfect Gelegen doen dagelijks het aansturen en coördineren van diverse projecten. Ze vinden dit leuk en halen hier voldoening uit. Tegelijkertijd zijn het professionals, die weten hoe de markt op dit huidige moment in elkaar zit. Door hun professionele houding, waarborgen ze alle stappen in een projectproces. Ze documenteren afspraken, voeren inhoudelijke dialogen en zijn van de laatste trends en prijzen op de hoogte.  Kortom uw project is bij Perfect Gelegen in goede handen.

Directievoering: 

Perfect Gelegen verricht namens opdrachtgevers directievoering bij uitvoerende, te realiseren projecten. Voor een optimaal resultaat worden de specialisten van Perfect Gelegen het liefste al bij de aanbestedingsfase ingezet, ter waarborging van de belangen van de opdrachtgever. Als directievoerder zitten zij de bouwvergaderingen voor, en onderhouden alle contacten met de betrokken partijen zoals huurders, buren, architect, constructeur, aannemer, nevenaannemers, installateurs, interieurarchitecten, keukenbouwers, interieurbouwers.  Kortom uw spil in het web.

 

Aankoop grond

Perfect Gelegen begeleidt u graag bij de verwerving van grond. Natuurlijk speelt prijs daarbij een belangrijke rol, maar minstens zo belangrijk zijn juridische risico’s. Perfect Gelegen staat voor uw belangen en helpt u bij de onderhandelingen. Desgewenst verwerft Perfect Gelegen als intermediair de grond namens u.

Haalbaarheidsstudie

Plannen voor woningbouw op uw grond? Of ziet u mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven? De markt van vandaag vraagt om een gedegen onderbouwing. Daarom voert Perfect Gelegen voor u een haalbaarheidsstudie uit. Een doortimmerd rapport dat inzicht geeft in uw investering en opbrengsten. Bovendien denkt Perfect Gelegen ook graag met u mee over eventuele alternatieve invullingen. Uw grond, onze zorg.


Planontwikkeling

Woningbouw? Bedrijventerrein? Goedkope woningen in plaats van dure? Of juist andersom? Perfect Gelegen geeft een creatieve invulling aan uw grond. Juist in deze tijd is het de kunst om af te wijken van gebaande paden. Door goed te kijken naar de lokale behoefte maakt Perfect Gelegen een onderscheidend plan met commerciële kansen. Zodat u wel succesvol ontwikkelt.

Second opinion

De vastgoedmarkt is volop in beweging. En dat heeft ook gevolgen voor uw opbrengsten. Voorgespiegelde rendementen blijken lang niet altijd meer haalbaar. Daarom kijkt Perfect Gelegen graag met u mee als u in onderhandeling bent met projectontwikkelaars. Wij stellen de residuele grondwaarde vast en toetsen de eventuele exploitatiebegroting. Daarmee staat u veel sterker in uw gesprekken met projectontwikkelaars.

Project metamorfose

Heeft u een project dat in het slop zit? Neem dan contact op met Perfect Gelegen. Zij gaat voor u aan de slag om een project alsnog succesvol te verkopen. Soms door middel van het aanpassen van de marketingstrategie, soms -indien mogelijk- door het aanpassen van het project. De frisse blik en een commercieel gedreven aanpak zorgen ervoor dat uw project weer in beweging komt. En dat uw grond rendeert.

Algemene voorwaarden © perfect-gelegen.nl
Van der Mondeweg 55
6685 BL Haalderen
T 0481 23 17 47
E-mail info@perfect-gelegen.nl